Geschiedenis van Rozenburg

De geschiedenis

De voormalige gemeente Rozenburg ligt op het gelijknamige eiland Rozenburg en telt ongeveer 12.500 inwoners. De plaats wordt omsloten door de industrie van het Botlekgebied en de Europoort. Rozenburg is een jong eiland. Omstreeks 1580 hadden de Vlaardingse vogelaars Dirck Adriaensz. Bisdommer en zijn zoon Pieter Dircxz. enkele platen in de Maas gepacht om er vogels te vangen. Om het gebied vruchtbaar te maken, moest er een dijk worden aangelegd waarvoor zij in 1586 toestemming kregen. Het gebied werd vanaf dat moment ‘Roosenburch’ genoemd, naar het stamslot ‘Die Roosenburch’ van de geslachten Van Wassenaer en Van Duvenvoirde. Vader en zoon Bisdommer kregen het gebied voor 28 jaar in pacht met de verplichting een groot deel op eigen kosten te bedijken. Toen de pachttermijn verstreek, kregen ze een vergoeding voor de woning met schuur en werf die ze er gebouwd hadden. Rozenburg werd toen verpacht aan een kapitaalkrachtig viermanschap.

Vanaf 1634 werd begonnen het hele gebied te bedijken, de zogenoemde ‘Generale Dijkage’. In 1657 verrees er een kerk en een korenmolen. De klus van het bedijken was in 1727 geklaard en het eiland Rozenburg omvatte toen onder andere de polders Oud- en Nieuw-Rozenburg, Blankenberg, Langeplaat, Ruigeplaat en Kooiland. De nieuwe gebieden werden vooral gebruikt als weiland. Op dat moment werd Rozenburg door de Staten van Holland als ambachtsheerlijkheid in het openbaar verkocht aan de burgemeester van Maassluis. Voortaan mocht hij zich heer van Rozenburg noemen.

Toen de heerlijke rechten in 1795 werden afgeschaft, verkocht de laatste heer van Rozenburg zijn bezittingen aan Adriaan Pieter Twent van Raaphorst, die daarop zijn naam veranderde in Twent van Rozenburg. De Rozenburgse bezittingen bleven in deze familie tot ze in 1926 werden verkocht. Het huis van de heren van Rozenburg stond eerst in Brielle maar later werd op Rozenburg een nieuw huis gebouwd aan de Boomendijk (nu Molenweg). Dit huis kreeg de naam Buitenrust. Uiteindelijk werd het verbouwd tot boerderij die bekend werd onder de naam ‘Herenplaats’.

De aanleg van het Botlekgebied in 1947 luidde het begin in van de verplaatsing van de Rotterdamse havenactiviteiten in de richting van de kust. Vijf jaar later werd het voorstel voor de bouw van de Botlekbrug goedgekeurd. Langs de Nieuwe Waterweg volgden daarna de aanleg van de havencomplexen Europoort en Maasvlakte. Voor de aanleg van Botlek en Europoort werden een deel van het eiland Rozenburg en het natuurgebied De Beer opgeofferd. (bron: stadsarchief Rotterdam)